Logo

World Wide Web (WWW) Nedir?

Image

World Wide Web (WWW) Nedir?

World Wide Web (WWW), dijital ça─č─▒n temel yap─▒ ta┼člar─▒ndan biri olarak hayat─▒m─▒z─▒n her alan─▒na nüfuz etmi┼č durumdad─▒r. S─▒kl─▒kla "Web" olarak adland─▒r─▒lan bu kavram, bilgiye eri┼čim, ileti┼čim ve e─člence anlay─▒┼č─▒m─▒z─▒ köklü bir ┼čekilde de─či┼čtirmi┼čtir. ─░nternetin bu kadar yayg─▒n ve etkili bir araç haline gelmesindeki en önemli faktörlerden biri olan World Wide Web'in ne oldu─čunu anlamak, dijital dünyam─▒z─▒n nas─▒l i┼čledi─čine dair temel bir perspektif sunar.

World Wide Web Nedir?

World Wide Web (WWW), internet üzerinde bulunan hiper ba─člant─▒l─▒ belgeler ve di─čer kaynaklar─▒n geni┼č bir a─č─▒d─▒r. Kullan─▒c─▒lar, web taray─▒c─▒lar─▒ arac─▒l─▒─č─▒yla bu belgelere eri┼čebilirler. WWW, metinler, resimler, videolar ve di─čer multimedya içeriklerinin bir arada sunuldu─ču bir platform sa─člar, böylece kullan─▒c─▒lar dünyan─▒n dört bir yan─▒ndaki bilgilere kolayl─▒kla ula┼čabilir.
 

WWW'nin Do─ču┼ču ve Evrimi

  • 1989: Temellerin At─▒lmas─▒ – World Wide Web'in fikri, CERN'de (Avrupa Nükleer Ara┼čt─▒rma Merkezi) çal─▒┼čan ─░ngiliz bilgisayar bilimcisi Tim Berners-Lee taraf─▒ndan ortaya at─▒ld─▒. Berners-Lee, bilim insanlar─▒n─▒n dünyan─▒n dört bir yan─▒ndaki ara┼čt─▒rmalar─▒ kolayca payla┼čabilmeleri için bir sistem tasarlamay─▒ önerdi. Bu sistem, bilgileri "hiper metin" (hypertext) ba─člant─▒lar─▒ arac─▒l─▒─č─▒yla birbirine ba─člama fikrine dayan─▒yordu.
  • 1990-1991: ─░lk Web Sunucusu ve Taray─▒c─▒ – Berners Lee, ilk web sunucusunu kurdu ve "WorldWideWeb" ad─▒nda bir web taray─▒c─▒s─▒ geli┼čtirdi. 1991 y─▒l─▒nda, ilk web sayfas─▒ CERN'de halka aç─▒ld─▒. Bu sayfa, World Wide Web Projesi hakk─▒nda bilgi veriyordu ve web'in nas─▒l kullan─▒laca─č─▒n─▒ aç─▒kl─▒yordu.
  • 1993: Web'in Halka Aç─▒lmas─▒ – CERN, World Wide Web teknolojisini ücretsiz olarak herkesin kullan─▒m─▒na açt─▒. Bu karar, web'in patlama yapmas─▒na ve küresel bir fenomene dönü┼čmesine yol açt─▒.
  • 1994: ─░lk Web Taray─▒c─▒ Sava┼člar─▒ – Web taray─▒c─▒lar─▒n─▒n popülerli─činin artmas─▒, Netscape Navigator ve Microsoft Internet Explorer aras─▒ndaki ilk "taray─▒c─▒ sava┼člar─▒n─▒" tetikledi. Bu rekabet, web teknolojilerindeki inovasyonu h─▒zland─▒rd─▒.
World Wide Web'in geli┼čimi, dijital ça─č─▒n ┼čekillenmesinde kritik bir rol oynad─▒. ─░lk y─▒llar─▒ndan bugüne kadar sürekli evrilen WWW, bilgi eri┼čimini demokratikle┼čtirdi ve küresel ileti┼čimi dönü┼čtürdü. World Wide Web'in ne oldu─čunu anlamak, bu etkileyici arac─▒n nas─▒l bir evrim geçirdi─čini ve günümüz dünyas─▒nda nas─▒l bir yer tuttu─čunu kavramak için önemli bir ad─▒md─▒r.
 

World Wide Web'in Temel Bile┼čenleri

World Wide Web (WWW) nedir sorusuna cevap vermek, internetin nas─▒l çal─▒┼čt─▒─č─▒n─▒ anlamakla ba┼člar. WWW, bilgiye eri┼čim sa─člayan ve internet üzerinden belge ve di─čer web kaynaklar─▒n─▒ birbirine ba─člayan bir sistemdir. Bu ba─člant─▒lar hipertext ve hipermedya arac─▒l─▒─č─▒yla gerçekle┼čir. WWW'nin temel bile┼čenlerini anlamak, bu karma┼č─▒k a─č─▒ daha iyi kavramam─▒za yard─▒mc─▒ olur.


URL (Uniform Resource Locator)

URL, internet üzerindeki bir kayna─č─▒n adresidir. Basit bir ifadeyle, web taray─▒c─▒n─▒za yazd─▒─č─▒n─▒z web sitesinin adresidir. URL'ler, kayna─č─▒n protokolünü (örn. HTTP veya HTTPS), sunucu ad─▒n─▒ (veya IP adresini) ve kayna─č─▒n yolu dahil olmak üzere bir web kayna─č─▒n─▒n tam adresini tan─▒mlar.


HTTP (Hypertext Transfer Protocol) ve HTTPS (HTTP Secure)

HTTP, World Wide Web üzerindeki bilgilerin iletimi için kullan─▒lan bir protokoldür. Bir web taray─▒c─▒s─▒ ile bir web sunucusu aras─▒ndaki ileti┼čimi sa─člar. HTTPS ise, HTTP'nin güvenli bir versiyonudur ve veri aktar─▒m─▒ s─▒ras─▒nda ┼čifreleme sa─člar. Bu, kullan─▒c─▒lar─▒n bilgilerinin güvenli─čini art─▒r─▒r.


HTML (Hypertext Markup Language)

HTML, web sayfalar─▒n─▒n olu┼čturulmas─▒nda kullan─▒lan standart i┼čaretleme dilidir. Bir web sayfas─▒n─▒n yap─▒s─▒n─▒ ve içeri─čini tan─▒mlar. HTML, metinleri, ba─člant─▒lar─▒, resimleri ve di─čer çoklu ortam ö─čelerini düzenlemek için etiketler kullan─▒r.

Web 1.0, Web 2.0 ve Web 3.0

Internetin evrimi, Web 1.0'dan Web 3.0'a kadar çe┼čitli a┼čamalardan geçmi┼čtir. Her biri, kullan─▒c─▒ etkile┼čimi ve internet teknolojilerindeki ilerlemeler aç─▒s─▒ndan farkl─▒ özellikler sunar.
 

Web 1.0: Statik Sayfalar─▒n Dönemi

Web 1.0, internetin ilk günlerini ifade eder ve genellikle 1991 ile 2004 y─▒llar─▒ aras─▒n─▒ kapsar. Bu dönemde web siteleri statikti; yani içerik sabitti ve kullan─▒c─▒lar sadece bilgi al─▒c─▒ rolündeydi. Web 1.0 siteleri, ço─čunlukla basit HTML ile olu┼čturulmu┼č, interaktif olmayan sayfalard─▒.
 

Web 2.0: Etkile┼čimli Web

Web 2.0, internetin sosyal yönünün geli┼čti─či ve kullan─▒c─▒lar─▒n içerik olu┼čturucuya dönü┼čtü─čü dönemi temsil eder. Bu dönem, yakla┼č─▒k olarak 2004 y─▒l─▒nda ba┼člad─▒ ve sosyal medya platformlar─▒n─▒n, bloglar─▒n ve vikilerin yükseli┼či ile karakterize edildi. Web 2.0, kullan─▒c─▒ etkile┼čimini ve kat─▒l─▒m─▒n─▒ ön plana ç─▒kar─▒r.


Web 3.0 – Semantik Web ve Yapay Zeka

Web 3.0, internetin mevcut ve gelecekteki evresini tan─▒mlar. Bu dönem, verilerin anlaml─▒ bir ┼čekilde ba─člant─▒land─▒r─▒ld─▒─č─▒ semantik web ve yapay zekan─▒n kullan─▒m─▒ ile karakterize edilir. Web 3.0'─▒n amac─▒, bilginin daha verimli bir ┼čekilde kullan─▒lmas─▒ ve ki┼čiselle┼čtirilmi┼č kullan─▒c─▒ deneyimlerinin sa─članmas─▒d─▒r.
World Wide Web (WWW), hayat─▒m─▒z─▒n birçok yönünü zenginle┼čtiren ve kolayla┼čt─▒ran bir araçt─▒r. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, WWW'nin nas─▒l evrilece─či ve insan deneyimini nas─▒l ┼čekillendirece─či konusunda s─▒n─▒rs─▒z potansiyele sahiptir. Bu sürekli de─či┼čim ve geli┼čim, World Wide Web'in hem günlük hayat─▒m─▒zdaki rolünü hem de gelece─čini daha da önemli k─▒lmaktad─▒r.

 

 

Benzer Yaz─▒lar